Posiedzenie Plenarne Zarządu Drukuj
piątek, 23 sierpnia 2013 09:47

W dniu 21 sierpnia 2013 r. w Klubie Seniora przy ulicy Wysokiej 1 odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI w Puszczykowie. Posiedzenie prowadziła przewodnicząca zarządu. Podczas obrad przyjęto jednogłośnie sprawozdania z działalności i realizacji planu komisji Kultury i Zagospodarowania Wolnego Czasu oraz Komisji Socjalnej za I-sze półrocze 2013 roku.

Jednogłośnie przyjęte zostało również sprawozdanie finansowe za I-sze półrocze br. przedstawione przez skarbnika naszego Oddziału.

Komisja Rewizyjna w protokole z kontroli działalności Zarządu Oddziału Rejonowego za I-sze półrocze 2013, nie wniosła żadnych zastrzeżeń do rozliczeń finansowych oddziału.

Członkowie przystąpili do omówienia spraw bieżących i zadań stojących przed oddziałem rejonowym w najbliższym półroczu.