Nabór na członka Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Drukuj
poniedziałek, 13 maja 2013 10:24

Na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa, w sprawie ogłoszenia uzupełniającego naboru na członka Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, do 20 maja do godz. 12.00 organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoich kandydatów. Spotkanie wyborcze  odbędzie się w dniu 20 maja  br. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4.

Formularz zgłoszeniowy - BIP zarządzenie nr 24/13/VI

 

 

Zasady zgłaszania kandydatów do Rady określa Uchwała Rady Miejskiej w Puszczykowie Nr 98/11/VI w sprawie: trybu powołania członków Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji i trybu jej działania.