Zaproszenie Drukuj
środa, 09 maja 2012 09:50

 

Zapraszamy na III Posiedzenie Puszczykowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbędzie się 15 maja 2012 roku (tj. wtorek)  o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4 w sali sesyjnej Rady Miasta Puszczykowa.

 

 

 

 

Porządek obrad:

1. Analiza współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku - wnioski i rekomendacje na przyszłość.

2. Współpraca Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi przy organizacji Dni Puszczykowa.

3. Konsultacja uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

4. Sprawy bieżące.