Przebudowa MOPS-u - 2010 r. Drukuj
środa, 07 kwietnia 2010 09:55

Miasto Puszczykowo uzyskało w 2009 roku dofinansowanie na projekt „Przebudowa przyziemia budynku dawnej szkoły na potrzeby realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej.


Ogólna wartość dofinansowania wynosi 616 205,48 zł, a całkowita wartość projektu 905 787,31 zł. Projekt uzyskał 37 punktów, co dało mu wysoką, drugą lokatę spośród 32 wniosków składanych w Urzędzie Marszałkowskim. W ramach projektu został przeprowadzony kompleksowy remont przyziemia dawnej szkoły przy ulicy Wysokiej 1,
w którym dziś mieści się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W wyremontowanych przyziemiach MOPS powstały m.in. w pełni wyposażone:
–   świetlica socjoterapeutyczna,   
–   profesjonalny Punkt Konsultacyjny ds.uzależnień,   
–   pracownia psychologiczno-terapeutyczna,   
–   pracownia aktywizacji osób bezrobotnych, w tym punkt bezpłatnych porad prawnych,   
–   punkt   realizacji świadczeń rodzinnych.   
W 2010 roku przeprowadzona została budowa windy umożliwiającej dostęp do całego budynku osobom niepełnosprawnym. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Polskim Komitetem Pomocy Dzieciom oraz Fundacji Aktywności Lokalnej z Puszczykowa.