Centrum Eko - Info w Puszczykowie - 2010 r. Drukuj

Projekt "Utworzenie Centrum Eko-Info w Puszczykowie - wiedza o bogactwie przyrodniczym Wielkopolskiego Parku Narodowego i mikroregionu WPN" był kontynuacją wieloletniej współpracy pomiędzy WPN a gminami Mikroregionu WPN oraz przedsięwzięciem uzupełniającym dwa inne projekty realizowane w 2009 roku przez Wielkopolski Park Narodowy wraz z Miastem Puszczykowo: utworzenie leśnej ścieżki edukacyjno-turystycznej i ścieżki rowerowej  dla ochrony Nadwarciańskiego Boru Sosnowego rozpoczynających swój bieg przy zaplanowanym Centrum.

 


Głównym celem Eko-Info było stworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia edukacji i upowszechnienia zachowań proekologicznych służących ochronie bioróżnorodności. Całkowita wartość projektu wyniosła 222 245,93 zł, a wysokość dotacji to 147 324,72 zł. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Wielkopolskim Parkiem Narodowym i Stowarzyszeniem Gmin Mikroregionu WPN.