Modernizacja ciągu ulic Jarosławska, Czarnieckiego, Studzienna - 2010 r. Drukuj

Miasto Puszczykowo otrzymało w 2010 roku z Urzędu Marszałkowskiego dotację w kwocie 1 402 122,03 zł na modernizację ciągu drogowego w Puszczykowie: Czarnieckiego, Studzienna i Jarosławska (ta ostatnia ulica została już zmodernizowana przez miasto, w związku z czym poniesione koszty zostaną nam zrefundowane). Projekt nosi nazwę: " Modernizacja ciągu drogowego w Puszczykowie pomiędzy drogą wojewódzką numer 430 a Wielkopolskim Parkiem Narodowym".

 


Długość wyremontowanego odcinka wynosi około 1555,6 metrów. W ramach remontu:

  • ułożono nową warstwę ścieralną o grubości 3 cm z betonu masy SMA

  • wybudowano prawostronny chodnik o szerokości 1,5 m z kostki betonowej

  • wybudowano zjazdy na posesję z kostki betonowej

  • wyregulowano wpusty kratek ściekowych i włazy studni rewizyjnych.

Celem remontu była poprawa stanu nawierzchni jezdni, wymiana krawężników, przebudowa istniejących chodników oraz utwardzenie istniejących zjazdów na posesję.

Projekt opracowany został przez Urząd Miejski w Puszczykowie i otrzymał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Sam wniosek został wysoko oceniony i znalazł się na 19 pozycji wśród całej pięćdziesiątki złożonych wniosków.