30 Marca 2023, CzwartekImieniny obchodzą: Amelia, Kwiryn
photo10.jpg


Budżet Obywatelski
Aktualności
Nasze miasto
Rada Miasta
Urząd Miejski
Wirtualne biuro
Dokumenty strategiczne
Inwestycje
Projekty
Organizacje pozarządowe
Informator miejski
Ogłoszenia drobne
Polecane linki
Azbest
 
 
Projekty archiwumWykaz wszystkich wniosków o wydanie warunków zabudowy w trakcie procedury administracyjnej
czwartek, 22 września 2016 10:22

 

Wykaz wszystkich wniosków o wydanie warunków zabudowy w trakcie procedury administracyjnej (niezakończonych ostateczną decyzją) dotyczący obiektów handlowych powyżej 200 m2 i mieszkalnych wielorodzinnych - według stanu na 22.09.2016 r.

 

 

 

 


Na wstępie należy podkreślić, że wniosek o warunki zabudowy ma prawo złożyć każdy. Obowiązkiem Burmistrza Miasta jest jego rozpatrzenie i wydanie -w oparciu o analizę urbanistyczną - decyzji ustalającej warunki zabudowy lub odmawiającej ustalenia takich warunków. Podejmowane decyzje i działania Urzędu potwierdzają starania Urzędu o utrzymanie charakteru Miasta. Dotychczas przez Burmistrza Miasta nie została wydana żadna decyzja o warunkach zabudowy dla niżej wymienionych inwestycji, która mogłaby odbiegać od charakteru Miasta.

 

Według stanu na dzień 22.09.2016 r. Urząd Miejski w Puszczykowie prowadzi następujące postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla obiektów handlowych lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:

1) Dla pawilonu handlowego wraz z parkingiem buforowym - ogólnodostępnym, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 252/7 i 252/8, arkusz mapy 3, obręb Niwka, położonej w Puszczykowie przy ul. Moniuszki.

  • Akta tej sprawy zostały 8.08.2016 r. zwrócone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu do tutejszego Urzędu wraz z decyzją uchylającą decyzję Burmistrza Miasta Puszczykowa odmawiającą ustalenia warunków zabudowy.

 

2) Dla inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 181/2, 176, 175/2, arkusz mapy 2, obręb Niwka, położonej w Puszczykowie przy ul. Dworcowej.

  • Akta tej sprawy zostały 31.08.2016r. zwrócone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu do tutejszego Urzędu wraz z decyzją uchylającą decyzję Burmistrza Miasta Puszczykowa odmawiającą ustalenia warunków zabudowy.

 

3) Dla adaptacji i modernizacji istniejących obiektów na obiekt handlowy, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 181/2, 175/2, 176, obręb Niwka, położonej w Puszczykowie przy ul. Dworcowej.

  • Akta tej sprawy wraz z projektem kolejnej decyzji o odmowie ustalenia warunków zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w związku ze skargą stron postępowania na decyzję SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

 

4) Dla budowy czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz ze zbiornikami bezodpływowymi na ścieki sanitarne (do czasu wybudowania sieci kan. san.), na terenie działki nr 174/2, arkusz mapy 2, obręb Niwka, położonej w Puszczykowie przy ul. Dworcowej.

  • Postępowanie to zostało zawieszone do dnia 4.02.2017 r. z uwagi na trwające prace nad planem zagospodarowania przestrzennego.

5) Dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym z dopuszczeniem funkcji handlowo-usługowej w parterze - pierwotnie 3 budynki 6-kondygnacyjne, zmienione na 2 budynki 7-kondygnacyjne - na terenie działki 878/4 przy ulicy Kraszewskiego/Szpitalnej.

  • Przygotowano analizę urbanistyczną, na podstawie której przygotowany zostanie projekt decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy. Ponadto na sesję Rady Miasta, która odbędzie się 27 września został przygotowany projekt uchwały o przystąpieniudo sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

 

Postępowania pod pozycjami 1-4 objęte są projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, przedłożonym Radzie Miasta do uchwalenia. W trakcie ostatniego wyłożenia do projektu planu wpłynęły 3 uwagi, z których 2 dotyczyły działki nr 252/7 i 252/8 przy ul. Moniuszki, a trzecia – terenu przy Dworcowej – za Społem. W przypadku uchwalenia planu przez Radę Miasta wszystkie ww. postępowania zostaną umorzone. Natomiast w przypadku niepodjęcia uchwały postępowania będą toczyły się dalej, co oznacza, że będę musiał wydać decyzję w sprawie ustalenia lub odmowy warunków zabudowy dla spraw 1 - 4, biorąc pod uwagę uzasadnienie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego lub Sądu (WSA) dla spraw 1 – 3.

 

Jednocześnie informuję, że w latach 2014 - 2015  wydane zostały decyzje o odmowie ustalenia warunków zabudowy (nie złożono odwołań, w związku z czym decyzje są ostateczne):

1) dla budynku handlowo-usługowo-biurowego wraz z wjazdami, placem parkingowym, placem manewrowym dla dostaw oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 165/1, 165/2, 170, 171/1, 171/2, 172 174/2, 175/1,  przy ul. Dworcowej - całość ok. 2330 m2,

2) dla: „Inwestycji Developerskiej – budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami handlowo-usługowymi zlokalizowanymi na parterze oraz parkingiem podziemnym”, na terenie działek nr 174/1, 174/2, 175/1 przy ul. Dworcowej - do 1200 m2.

 

 

 

/-/ Andrzej Balcerek

Burmistrz Miasta Puszczykowa

 

 

 
marzec 2023
P W Ś C Pt S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Biuletyn Informacji Publicznej
Zadaj pytanie