14 Października 2019, PoniedziałekImieniny obchodzą: Dominik, Dzierżymir
photo2.jpg


Budżet Obywatelski
Aktualności
Nasze miasto
Rada Miasta
Urząd Miejski
Wirtualne biuro
Dokumenty strategiczne
Inwestycje
Projekty
Organizacje pozarządowe
Informator miejski
Ogłoszenia drobne
Polecane linki
Azbest
 
 
Projekty archiwumPDF Drukuj Email
wtorek, 06 listopada 2007 15:57

INFORMACJE OGÓLNE

www.europa.eu/index_pl.htm
Oficjalny portal Unii Europejskiej, którego główna strona www.europa.eu dostępna jest we wszystkich językach mieszkańców UE. Na stronach portalu można uzyskać podstawowe informacje o Unii, życiu w krajach Wspólnoty oraz o działalności, instytucjach i dokumentach Unii Europejskiej.

www.ukie.gov.pl
Strona Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, na której oprócz podstawowych informacji o UE i jej historii można znaleźć informacje o prawie wspólnotowym, traktatach oraz dokumentach polskich (dotyczących UE) i unijnych. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej już od 11 lat koordynuje prace wszystkich resorów i instytucji bezpośrednio zaangażowanych w proces integracji Polski z Unią Europejską.

www.mrr.gov.pl
Priorytetem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jest dążenie do najlepszego, najsprawniejszego i najefektywniejszego wykorzystania środków przyznanych Polsce przez UE. Ministerstwo opracowuje system przyznawania środków. Z pomocy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego może skorzystać każdy, kto ubiega się o pomoc z funduszy Unii Europejskiej.

www.cie.gov.pl
Centrum Informacji Europejskiej jest częścią Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Głównym celem CIE jest informowanie polskiego społeczeństwa o zagadnieniach związanych z Unią Europejską. CIE dysponuje informacjami i publikacjami na temat UE, organizuje wykłady otwarte, spotkania młodzieży z przedstawicielami ambasad oraz lekcje europejskie.

www.eur-lex.europa.eu/pl/index.htm
EUR-lex umożliwia dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej (m.in. traktaty, legislacja, orzeczenia, projekty prawne i in.).

www.euro.pap.pl
Europejski Serwis Polskiej Agencji Prasowej
, zawierający noty prasowe na temat UE, jej funduszy, prawa i podejmowanych działań, ale przede wszystkim najświeższe informacje dotyczące Unii.


www.ec.europa.eu/polska/
Strona internetowa reprezentująca Komisję Europejską w Polsce. Głównym zadaniem Reprezentacji KE jest efektywny przepływ informacji pomiędzy Komisją Europejską a danym państwem członkowskim. Adresatami działań Reprezentacji KE są obywatele oraz media, władze rządowe i samorządowe, instytuty badawcze i organizacje pozarządowe. Ważnym partnerem w prowadzeniu działalności informacyjnej jest sieć punktów informacyjnych EUROPE DIRECT. Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce jest również istotnym źródłem informacji dla samej Komisji Europejskiej o aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w naszym kraju, w tym także o etapie prac wdrażania prawodawstwa unijnego i stopniu wykorzystania środków z funduszy strukturalnych.

www.umww.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

www.poznan.uw.gov.pl
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ


www.funduszestrukturalne.gov.pl

Serwis Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, na którego stronach można znaleźć podstawowe informacje czym są Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności oraz na jakich zasadach przyznawane są dotacje z ww. funduszy. Przede wszystkim jednak Serwis zawiera szczegółowe informacje o Funduszach na lata 2004-2006 oraz 2007-2013, Programach Operacyjnych, Systemach Wdrażania i dokumentach oficjalnych.


  1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/poiis/

2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013


www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/POIG/

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013


www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/pokl/

4. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013


www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/PORPW/

5. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013


www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/POPT/

6. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013


www.interreg.gov.pl/20072013/

7. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013


www.wielkopolska.mw.gov.pl/doc.php?dcid=1557&grid=875

www.funduszeonline.pl
FunduszeOnLine to Serwis, który zawiera informacje o możliwościach finansowania projektów realizowanych przez firmy, samorządy i inne organizacje.

www.fundusze-strukturalne.pl
Serwis dysponuje informacjami na temat funduszy strukturalnych dla osób fizycznych, przedsiębiorstw, samorządów, instytucji i organizacji non-profit. Dla ułatwienia programy i działania zostały podzielone według odbiorcy pomocy.

www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE
W części Ekoportalu – Centrum informacji o środowisku znajdują się informacje o możliwościach i zasadach finansowania ze środków Unii Europejskiej przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska.

www.nfosigw.gov.pl
Oficjalna strona Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizującego Politykę Ekologiczną Państwa i dostosowującego przedmiotowe działania do standardów i norm unijnych. NFOŚiGW wspiera finansowo i merytorycznie samorządy oraz przedsiębiorstwa komunalne w przygotowaniu wniosków do Funduszu Spójności. Ponadto pomaga NFOŚiGW pomaga w dostosowaniu przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska.

www.eog.gov.pl
Strona Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oba Mechanizmy Finansowe stanowią bezzwrotną pomoc finansową dla Polski, pochodzącą z trzech państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu i członków Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Lichtensteinu – krajów, które nie należą do UE. Na stronie opisane zostały zasady ubiegania się o dofinansowanie wraz z obszarami priorytetowymi, czyli zakresami udzielania pomocy oraz niezbędne informacje dotyczące naborów i oceny wniosków.

www.efs.gov.pl
Europejski Fundusz Społeczny – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich ma na celu budowę otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy.


DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORSTW

www.parp.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi ds. gospodarki. Jej zadaniem jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

www.arrkonin.org.pl
Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej, obsługującej teren województwa wielkopolskiego.

www.innowacyjna-wielkopolska.pl/wsi
Zadaniem Wielkopolskiej Sieci Innowacji (WSI) jest podnoszenie innowacyjności regionu poprzez skoordynowanie działań, zapewnienie wysokiej jakości usług oraz stałe doskonalenie kadr regionalnych Instytucji Wsparcia (IW) – członków Sieci. Wielkopolska Sieć Innowacji jest projektem realizującym cele Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski.

www.funduszephare.pl
Serwis Funduszy Phare przeznaczony jest dla przedsiębiorców, chcących skorzystać z unijnych i rządowych dotacji w celu rozwoju swojej firmy.

OŚWIATA - DLA DZIECI I MłODZIEŻY

www.frse.org.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wspiera działania związane z reformą i rozwojemedukacji w Polsce. Obecnie Fundacja realizuje kilka programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

www.europa.korba.pl
Serwis informujący o możliwościach edukacji i kariery polskiej młodzieży w krajach Unii Europejskiej.

www.europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp
Cześć oficjalnego portalu Unii Europejskiej o nazwie PLOTEUS, który informuje o możliwościach kształcenia w UE.

www.eurodesk.pl
Eurodesk to europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, funkcjonujący w 28 państwach i finansowany przez Komisję Europejską oraz rządy państw, które w nim uczestniczą.

www.realnet.pl
Serwis informacyjny o UE dla młodzieży.

www.euromlodziez.eu
Strona informuje o konkursie organizowanym przez Komisję Europejską na plakat ilustrujący ideę walki z dyskryminacją.

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

www.cofund.org.pl
Fundacja Fundusz Współpracy jest funduszem dla organizacji pozarządowych. Na stronie można znaleźć informację o programach prowadzonych przez Fundację.

www.ngo.pl
Portal organizacji pozarządowych.

www.granty.pl
Serwis informujący o grantach (i konkursach) przyznawanych m.in. przez Unię Europejską.

www.pisop.org.pl
Strona Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP.


OCHRONA ZDROWIA

www.bpz.gov.pl
Strona Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, którego głównym zadaniem jest realizacja programów pomocy współfinansowanych przez Unię Europejską, kraje EFTA, Bank Światowy oraz programów bilateralnych.

www.nfz.gov.pl/ue
Część strony Narodowego Funduszu Zdrowia, która zawiera podstawowe wiadomości z zakresu opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej. Można znaleźć informacje m.in. o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego.

 

 

 
październik 2019
P W Ś C Pt S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Biuletyn Informacji Publicznej
Zadaj pytanie