14 Października 2019, PoniedziałekImieniny obchodzą: Dominik, Dzierżymir
photo7.jpg


Budżet Obywatelski
Aktualności
Nasze miasto
Rada Miasta
Urząd Miejski
Wirtualne biuro
Dokumenty strategiczne
Inwestycje
Projekty
Organizacje pozarządowe
Informator miejski
Ogłoszenia drobne
Polecane linki
Azbest
 
 
Projekty archiwumPDF Drukuj Email
wtorek, 06 listopada 2007 15:15

UNIA EUROPEJSKA W DATACH

1929 – Aristide Briand, francuski premier, wygłosił mowę na forum Ligi Narodów, w której zaproponował ideę federacji narodów europejskich opartej na solidarności i współpracy politycznej i społecznej

Rozwój faszyzmu i druga wojna światowa zahamowały ruch na rzecz unifikacji Europy.

1943 – Jean Monet, członek francuskiego Narodowego Komitetu Wyzwolenia rządu Wolnych Francuzów na uchodźstwie w Algierze, uważany przez wielu za architekta europejskiej jedności, oświadczył: …Pokój w Europie nie zostanie osiągnięty, jeżeli państwa odbuduje się na bazie suwerenności narodowej. Kraje Europy są za małe, aby mogły gwarantować swoim obywatelom dobrobyt i rozwój społeczny. Państwa europejskie muszą stworzyć między sobą federację…

Po zakończeniu II wojny światowej, pojawiło się silne dążenie do utworzenia wspólnoty europejskiej, która pozwoliłaby odbudować Europę po katastrofalnych wydarzeniach i zapobiec wojnie w przyszłości. Po 1945 roku ludzie najbardziej potrzebowali nadziei, toteż idea jedności europejskiej miała większe niż kiedykolwiek szanse poparcia.

1947 – w czerwcu powołano do życia w Paryżu Komitet Koordynacyjny Ruchów Międzynarodowych na Rzecz Jedności Europejskiej. W grudniu 1947 roku organizacja ta przybrała nazwę Międzynarodowy Komitet Ruchów na Rzecz Jedności Europejskiej.

1948 – od 8 do 10 maja – Kongres Europejski w Hadze, który jednomyślnie wyraził pragnienie utworzenia zjednoczonej Europy.

1949 – utworzenie Rady Europy. Inauguracyjne posiedzenia odbyło się w Strasburgu 8 sierpnia 1949 roku. Według projektodawców Rada Europy miała być pierwszym instytucjonalnym krokiem do utworzenia ponadnarodowego rządu Europy. W ramach Rady wyodrębniono Komitet Ministrów, Parlamentarne Zgromadzenie Doradcze i niezależny Sekretariat, prototypy rządu, parlamentu i administracji publicznej.

1950 - 9 maja 1950 roku Robert Schuman wystąpił z propozycją utworzenia zorganizowanej Europy jako niezbędny warunek utrzymania stosunków pokojowych. Jego propozycja, zwana „deklaracją Schumana”, uważana jest za początek tworzenia Unii Europejskiej.

1957 – Punktem przełomowym w idei integracji Europy było podpisanie przez państwa zachodniej Europy Traktatu Rzymskiego, na mocy którego powstały pierwsze trzy wspólnoty europejskie – Europejska Wspólnota Węgla i Stali (1951), Europejska Wspólnota Energii Atomowej (1958), Europejska Wspólnota Gospodarcza (1958).

 

OJCOWIE UNII

 

Robert Schuman – 1886–1963 – francuski premier i minister spraw zagranicznych, inicjator pojednania pomiędzy Francją a Niemcami poprzez połączenie obu państw silnymi więzami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi.

Jean Monnet – 1888–1979 – francuski polityk, dyplomata i ekonomista, architekt wspólnot europejskich, inicjator i twórca Komitetu dla Zjednoczenia Państw Europy, któremu przewodniczył od 1975 r. W 1976 r. za swoje zasługi otrzymał tytuł Obywatela Europy.

Konrad Adenauer – 1876–1967 – pierwszy kanclerz demokratycznych Niemiec, zwolennik zjednoczenia Europy opartego na tradycjach i wartościach chrześcijańskich. Doprowadził do odbudowy gospodarczej Niemiec oraz ich integracji z Europą Zachodnią, od przyjęcia planu Marshalla, poprzez członkostwo w EWG oraz NATO.

Alcide De Gasperi – 1881–1972 – włoski premier i polityk, współtwórca Rady Europy i Europejskiej wspólnoty Węgla i Stali, propagujący ideę współpracy gospodarczej poprzez zacieśnienie współpracy obronnej.

Paul-Henri Spaak - 1899–1972 – belgijski premier i minister spraw zagranicznych, w latach 1952–1953 przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, przewodniczący roboczej komisji opracowującej raport dotyczący stworzenia podstaw wspólnego rynku europejskiego, przewodniczący pierwszej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, sekretarz generalny NATO.

Altiero Spinelli – 1901–1986 – włoski polityk, promotor federalizmu europejskiego, członek Komisji Europejskiej odpowiedzialny za politykę przemysłową, eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego, współzałożyciel Klubu Krokodyla.

Winston Churchill – 1874–1965 – niekiedy dodawany do Ojców integracji europejskiej. Brytyjski polityk, mówca strateg, pisarz i historyk, minister obrony, Przewodniczący Izby Gmin, dwukrotny premier Zjednoczonego Królestwa, laureat literackiej Nagrody Nobla, jeden z pierwszych polityków popierających ideę zjednoczenia Europy – pomysłodawca utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy oraz autor terminu żelazna kurtyna, określającego linię podziału Europy na blok wschodni i zachodni.

 
październik 2019
P W Ś C Pt S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Biuletyn Informacji Publicznej
Zadaj pytanie