30.10.2019

Rekultywacja Zakola Warty w Puszczykowie

Prowadzona na Zakolu Warty w Puszczykowie inwestycja polega na przeprowadzeniu rekultywacji zalewowego terenu leżącego nad rzeką Wartą i przekształceniu go w tereny zielone, służące wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców Puszczykowa oraz mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości środowiska miejskiego Puszczykowa, rekultywacja na cele środowiskowe i rekreacyjne zalewowego obszaru zlokalizowanego na terenie miasta i rozwój terenów zielonych. W szerszej perspektywie celem jest stworzenie terenów rekreacyjnych i przyciągnięcie w ten rejon zarówno mieszkańców, jak i turystów oraz zapobieżenie degradacji terenu.

W ramach inwestycji oczyszczono teren: usunięto inwazyjne gatunki roślin, uschnięte drzewa, wykonano nasadzenia drzew i krzewów (takich gatunków jak np.: olsza czarna, grab pospolity, głóg jednoszyjkowy i dwuszyjkowy, śliwa tarnina, wiśnia ptasia, jarząb zwyczajny, cis pospolity, leszczyna pospolita dereń świdwa, trzmielina pospolita, kruszyna pospolita, borówka brusznica, kalina koralowa, róża dzika, szakłak pospolity, suchodrzew zwyczajny, rokitnik zwyczajny, żarnowiec miotlasty, wrzos zwyczajny), zaaranżowano dwie łąki kwietne, powstały dwie plaże: piaszczysta i kamienista.  Wykonano również ścieżki pieszo-rowerowe, udrożniono istniejące ścieżki piesze oraz zamontowano schody terenowe z poręczami. Ponadto, na terenie Zakola Warty zostaną również zamontowane budki lęgowe, karmniki, budki dla owadów zapylających oraz dla nietoperzy, pojawią się elementy małej architektury: ławki.

Projekt przewiduje kompleksową kompensację ubytków zieleni. Przewidziano również monitoring ich żywotności i uzupełnianie ubytków w okresie trwałości projektu. Ponadto, prowadzone będą działania ochronne w celu ochrony siedlisk muraw napiaskowych. Ze względu na wysokie znaczenie roślinności brzegu Warty, która powinna mieć możliwość naturalnego rozwoju, zabiegi pielęgnacyjne nie są prowadzone na szerokości 20 m od linii rzeki. Wszystkie działania realizowane w ramach inwestycji będą miały pozytywny wpływ na ochronę środowiska i bioróżnorodności. Projekt przyczyni się do powstania dodatkowych 100m2 powierzchni biologicznie czynnej.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1.551.651,46 zł, z czego wysokość dofinansowania ogółem to 1.318.903,74 zł.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway