11.04.2019

Puszczykowo w gronie najbardziej gospodarnych miast!

Ogłoszono wyniki II Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. Puszczykowo zajęło drugie miejsce wśród 236 gmin miejskich.

 

Ranking zaprezentowano podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów, odbywającego się Krakowie. Kryteriów oceny było 10. Podzielone zostały na dwie grupy: 7 zasadniczych i 3 pomocnicze, które muszą towarzyszyć każdemu, kto funkcjonuje w samorządzie. Analizie poddane zostały wszystkie samorządy w Polsce. Razem ponad 2 tysiące jednostek.

 

Pod uwagę brano dziesięć wskaźników do oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego:

 

  1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem.

  2. Relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem.

  3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.

  4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

  5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń.

  6. Relację zobowiązań do dochodów ogółem.

  7. Obciążenie wydatków bieżących kosztami obsługi długu.

  8. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

  9. Relację wydatków inwestycyjnych do dochodów własnych.

  10. Udział subwencji ogólnej w dochodach ogółem.

 

Autorami rankingu są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy współpracowali z RIO. To szczegółowe opracowanie przedstawiające kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest promocja tych samorządów oraz ich największych osiągnięć w rozwoju gospodarczym.

 

Wśród gmin miejskich najlepsze wyniki uzyskały Podkowa Leśna (woj. mazowieckie), Puszczykowo (woj. wielkopolskie) i Józefów (woj. mazowieckie).

 

Zwycięzcą rankingu w gronie gmin wiejskich została Dobra Szczecińska (woj. zachodniopomorskie), a za nią uplasowały się Michałowice (woj. mazowieckie) i Kleszczów (woj. łódzkie).

 

W gronie gmin miejsko-wiejskich najlepsze rezultaty uzyskały Konstancin-Jeziorna (woj. mazowieckie) i Łomianki (również woj. mazowieckie) oraz Rzgów (woj. łódzkie).

 

W grupie dużych miast na prawach powiatu najwyższą ocenę uzyskała Warszawa, a po niej Sopot i Siemianowice Śląskie, zaś w grona powiatów najwyższy rezultat osiągnęły powiaty poznański, wrocławski i pruszkowski.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway