23.10.2017

Nowy rozkład jazdy linii 651

Nowy rozkład jazdy linii 651 - ważny od 1 listopada 2017 r.

Nowy rozkład jazdy linii 651 obowiązujący od 1 listopada 2017 roku, powstał wspólnymi siłami Urzędu i ZTM w Poznaniu. Uwzględnia on potrzeby Mieszkańców, które zostały określone między innymi poprzez obserwacje wykorzystania linii nr 642 obsługiwanej przez EKO RONDO. Wprowadzono dodatkowo dwie pary kursów autobusów, co w części wypełnia luki jakie powstaną po 1 listopada w związku z likwidacją firmy EKO RONDO. Koszty wprowadzenia dodatkowych kursów pokryje Miasto Puszczykowo.

Dodatkowe kursy autobusów linii nr 651 do Puszczykowo/Niwka Szpital oraz korekta rozkładu autobusów linii nr 602

od 1 listopada 2017 roku

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu informuje, że od 1 listopada 2017 roku, w związku z likwidacją komercyjnej linii nr 642 obsługiwanej przez Eko-Rondo, w ramach linii nr 651 w dni robocze uruchomione zostaną dodatkowe połączenia z/do pętli Puszczykowo/Niwka Szpital (kursy te są utworzone poprzez wydłużenie kursów na linii nr 602):

Odjazdy z pętli Dębiec:

- 5:20, 7:30*, 15:00, 16:00

* - kurs z wjazdem do Luboń/Park Przemysłowy

Odjazdy z pętli Puszczykowo/Niwka Szpital:

- 6:00, 8:15, 16:10*, 17:10

* - kurs z wjazdem do Luboń/Park Przemysłowy

W związku z powyższym wprowadzone zostaną także dodatkowe zmiany
w rozkładzie jazdy autobusów linii nr 602 i 651:

Odjazdy z Mosiny:

- z 4:45 na 4:35, z 8:30 na 8:35

Odjazdy z pętli Łęczyca/Dworcowa:

- z 5:10 na 5:00 (kurs jako linia nr 651), z 6:11 na 6:19 (kurs jako linia
nr 651), z 8:27 na 8:34 (kurs jako linia nr 651), z 8:59 na 9:04 (kurs jako linia nr 651), z 15:09 na 15:14, z 16:09 na 16:29 (kurs jako linia nr 651),
z 17:32 na 17:29 (kurs jako linia nr 651)

Odjazdy z Dębca:

- z 5:30 na 5:20, z 5:40 na 5:35,  z 6:30 na 6:45, z 8:55 na 9:05, z 14:40
na 15:00, z 15:20 na 15:30, z 15:50 na 16:00

Dzięki wprowadzeniu powyższych zmian kursy do/z Puszczykowa
w godzinach szczytu będą realizowane z częstotliwością co 30 minut.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway