12.09.2018

Budżet Puszczykowa– propozycje mogą składać również mieszkańcy i NGO

Każdy mieszkaniec Puszczykowa może mieć swój wkład w powstanie przyszłorocznego budżetu miasta. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 68/18/VII mieszkańcy i organizacje pozarządowe mają możliwość zgłoszenia wniosków do budżetu miasta na przyszły rok.

 

Zapraszamy mieszkańców i organizacje pozarządowe do składania propozycji wydatkowania środków z budżetu miasta. Na Państwa propozycje czekamy do 15 października br. Wniosek powinien zawierać krótki opis zadania, jego zakres, szacunkowy koszt, miejsce realizacji oraz uzasadnienie. Swoje propozycje mieszkańcy Puszczykowa mogą zgłaszać mailowo (um@puszczykowo.pl) bądź w formie papierowej (Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo).

 

Państwa wnioski zostaną przeanalizowane w trakcie prac nad przygotowaniem projektu budżetu miasta Puszczykowa na 2019 rok.

 

Przypominamy, że pod koniec września rozpocznie się 3. edycja Budżetu Obywatelskiego. Budżet Obywatelski to wydzielona część środków budżetu Miasta, o której wydatkowaniu w sposób wiążący, w trakcie konsultacji społecznych, decydują mieszkańcy. Zachęcamy Państwa do udziału w obu formach współdecydowania o finansach Puszczykowa.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway