12.06.2018

Budowa ul. Szpitalnej w Puszczykowie

Informujemy, że wśród zaopiniowanych pozytywnie przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w podziale na zadania podstawowe i rezerwowe w 2018 roku w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej znalazła się budowa ul. Szpitalnej w Puszczykowie.

 

wartość zadania (w PLN) wynosi: 1 554 857,00

wartość dotacji celowej BP (w PLN) wynosi: 932 914,00

udział dotacji celowej BP w finansowaniu zadania stanowi 60% kwoty.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway