Informacje o mieście

Dzisiejsze miasto stworzone zostało z połączenie czterech miejscowości: Puszczykówka, Puszczykowa, Starego Puszczykowa i Niwki. Każda z nich rozwijała się do przełomu XIX i XX wieku w jednakowy sposób. Były to wsie rolnicze nastawione na uprawę zbóż, zasiedlone przez ludność polską i niemiecką.

W roku 1897 do Puszczykowa przybyła pierwsza wycieczka zorganizowana przez Towarzystwo Gór Olbrzymich. Stwierdzono, że Puszczykowo posiada niezwykły mikroklimat, podobny do miejscowości górskich. Od tego czasu rozpoczął się rozwój tego obszaru jako letniska Poznania. Wybudowano sieć pensjonatów, domów zdrojowych, restauracji, boisk do gier i zabaw oraz łazienki nad Wartą. Elita intelektualna i majątkowa Wielkopolski rozpoczęła budowę rezydencji, willi oraz domów o charakterze letniskowym i całorocznym, które były projektowane przez najlepszych ówczesnych architektów. Po odzyskaniu niepodległości zaczęto również budować wille i domy w stylu dworku polskiego i modernistycznym. Pierwszą wspólną inwestycją była budowa kościoła, na którą złożyli się mieszkańcy oraz letnicy.

W 1936 roku ustanowiono Gminę Puszczykowo, której planowano nadać status uzdrowiskowy. W jej skład weszło Puszczykowo, Puszczykówko, Stare Puszczykowo, Łęczyca, Wiry, Babki i Czapury. Padały wówczas również propozycje przeistoczenia Puszczykowa w Puszczykowo-Zdrój. Niestety plany te zostały zniweczone przez wybuch II wojny światowej. Władze niemieckie rozpoczęły wysiedlanie ludności polskiej, a Puszczykowo zasiedliła elita Kraju Warty. Wraz z wyzwoleniem w 1945 roku nieruchomości poniemieckie zostały przekazane Polakom. Z powodu dużych strat wojennych (pobliski Poznań został bardzo zniszczony) władze centralne rozpoczęły zasiedlanie rezydencji i willi. Jednocześnie przedwojenni właściciele utracili źródło dochodów, gdyż ich firmy i majątki zostały zrujnowane przez reformy gospodarcze. Część budynków została przejęta pod funkcje publiczne, m.in. budynek Urzędu Miasta, Przedszkole nr 3 oraz Pałac Ślubów. Pomimo tych wszystkich zmian Puszczykowo utrzymało status miejscowości wycieczkowej.

W 1957 roku utworzony został Wielkopolski Park Narodowy, do którego włączono tereny Puszczykowa.

Puszczykowo nabyło prawa miejskie w 1962 roku. W skład miasta weszły miejscowości Puszczykowo, Puszczykówko, Stare Puszczykowo i Niwka.

W 1989 nastąpiła transformacja ustrojowa. Niestety w wyniku zmian gospodarczych upadły restauracje Turystyczna i Leśna, które działały od początku istnienia Letniska. Pierwszymi koniecznymi inwestycjami po przemianach ustrojowych były: budowa kanalizacji, sieci wodociągowej, drogowej oraz rozbudowa budynków użyteczności publicznej. Samowolnie następował proces dalszej urbanizacji Puszczykowa. Nastąpił powolny proces remontu przedwojennych willi i rezydencji. Duże zainteresowanie zamieszkaniem w Puszczykowie spowodował dalszy proces urbanizacji i zagęszczenia budownictwa. W 1996 roku zostały zmienione granice Wielkopolskiego Parku Narodowego – Puszczykowo stało się częścią otuliny. Na przełomie XX i XXI wieku zdecydowano się na realizację Rynku w Puszczykowie.

Obecnie Puszczykowo stanowi spokojny azyl dla jego mieszkańców. Jest to również miejsce, gdzie liczni turyści spędzają aktywnie wiosenno-letnie weekendy. Miasto rozwija zaplecze sportowo-rekreacyjne, m.in. na terenie Centrum Animacji Sportu, a Muzeum Fiedlera i Centrum Animacji Kultury organizują ciekawe wydarzenia kulturalne, które promują Puszczykowo w regionie.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway