Kontakt

Urząd Miejski w Puszczykowie
Biuro Promocji Miasta (budynek A)

tel. 668 983 754
e-mail: budzetobywatelski@puszczykowo.pl