Najczęściej zadawane pytania

Pytania prosimy kierować w jednej z poniższych form:

  • osobiście: Urząd Miejski w Puszczykowie, Biuro Promocji Miasta: w godz. od 8.00 – 15.00 w budynku A,
  • telefonicznie: 61 8 983 720,
  • mailowo: budzetobywatelski@puszczykowo.pl

Z chwilą pojawiania się pytań, poniżej publikować będziemy odpowiedzi, na nurtujące Państwa kwestie.

Czy jest możliwość wskazania więcej niż jednego Wnioskodawcy w wypadku, gdy projekt jest przygotowywany zespołowo?

Nie ma formalnego zakazu wskazania więcej niż jednego Wnioskodawcy, jednakże osoba zgłaszająca jest jednocześnie osobą do kontaktu i z technicznych powodów w formularzu jest miejsce na jedno nazwisko. W opisie zadania lub dodatkowych informacjach na temat projektu można opisać całą grupę wnioskującą.


Czy Wnioskodawcy mogą podpisać się na liście poparcia dla projektu?

Lista poparcia musi zawierać min. 15 osób z wyłączeniem Wnioskodawcy. Czyli minimum Wnioskodawca i 15 osób.


Czy 15 osób, które udzieliły poparcia projektowi na liście załączanej do Wniosku może oddać na niego głos w głosowaniu?

W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy w wieku od 16 lat, którzy są zameldowani w Puszczykowie. Złożenie podpisu poparcia nie oznacza automatycznie poparcia projektu w głosowaniu, tym samym osoby, które złożyły podpisy poparcia mogą zagłosować na jeden z projektów zakwalifikowanych do głosowania - na ten, który poparli albo którykolwiek inny.