Harmonogram działań

Kampania informacyjna na bieżąco
Składanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego 15 czerwca 31 lipca
Publikacja złożonych propozycji zadań 15 czerwca
14 sierpnia
Weryfikacja i uzupełnienie złożonych wniosków 15 czerwca
11 września
Publikacja wykazów zadań spełniających i niespełniających wymogów 18 września
Termin na wniesienie protestu 3 dni od daty publikacji wykazu z pkt 5
Publikacja listy zadań poddanej pod głosowanie 25 września
Promowanie zadań przez autorów 23 października
Głosowanie mieszkańców 9 października
23 października
Weryfikacja i liczenie oddanych głosów 24 października 31 października
Publikacja wykazu zwycięskich zadań 31 października