15.07.2017

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa


Burmistrz Miasta Puszczykowa zawiadamia o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14.07.2017 r. Do 25.08.2017 r, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek A, pokój nr 2, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Z projektem w.wym. Studium będzie można się również zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Puszczykowa:

kliknij tutaj


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2.08.2017 r. o godz. 17:00 w sali przy kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie, ul. Kościelna 1.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway