28.07.2017

OZE - podpisywanie umów na weryfikację obiektów oraz nabór wniosków na listę rezerwową

Aktualizacja z dnia 17 sierpnia 2017 r.:

Informujemy, że wszystkie wnioski złożone do dnia 14 sierpnia włącznie, przeszły weryfikację formalną i zostały wpisane na listę podstawową.

*** *** ***

Zakończyliśmy zbieranie deklaracji (na listę podstawową) udziału mieszkańców w projekcie polegającym na montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na obiektach mieszkalnych. Warto przypomnieć, że możliwe do uzyskania przez mieszkańca dofinansowanie na instalację kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła i pieców na biomasę to 85% kosztów kwalifikowanych. Wniosek o unijną dotację będzie składać Gmina.

W obiektach zadeklarowanych przez mieszkańców do udziału w projekcie niezbędne jest przeprowadzenie wizji lokalnych, czyli weryfikacji technicznej.

Umowy z firmą, która je przeprowadzi będą podpisywane z mieszkańcami, którzy już złożyli deklaracje uczestnictwa w projekcie, w dniach:

- 31 lipca (poniedziałek) od 9:00 do 18:00 w Urzędzie Miasta Puszczykowo, ul. Podleśna 4
- 1 sierpnia (wtorek) od 9:00 do 18:00 w Urzędzie Miasta Puszczykowo, ul. Podleśna 4

Należy stawić się z dowodem osobistym i kwotą do zapłaty za przeprowadzenie weryfikacji. Płatność przyjmowana będzie bezpośrednio przez przedstawiciela firmy wykonawczej przy podpisaniu umowy.

Wysokość wpłat:
– 123 zł brutto – dla wszystkich instalacji OZE
– 18,45 zł brutto – dla każdej kolejnej instalacji OZE

UWAGA!
Opłatę w kwocie 492 zł brutto za projekt instalacji fotowoltaicznej należy uiścić (na konto firmy przeprowadzającej weryfikację techniczną ) dopiero po weryfikacji technicznej i potwierdzeniu możliwości zamontowania instalacji fotowoltaicznej.

Osoby, które z uzasadnionych przyczyn nie pojawią się w Urzędzie Miasta w Puszczykowie, będą mogły podpisać umowę w Urzędzie Gminy w Rokietnicy, w terminie:
- 28 lipca (piątek) w godz. od 9:00 do 18:00 w pokoju nr 14 (II piętro) Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1
- 29 lipca (sobota) w godz. od 9:00 do 18:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1

UWAGA!
DODATKOWA LISTA REZERWOWA
Do dnia 14 sierpnia (poniedziałek), do godz. 15.00 przyjmować będziemy wnioski na tzw. dodatkową listę rezerwową. O wprowadzaniu danego wniosku na listę podstawową decydować będzie weryfikacja prowadzona zgodnie z przyjętymi kryteriami punktowymi. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta.

Dokumenty do złożenia (3 załączniki), regulamin i prezentacja dotycząca projektu dostępna TUTAJ.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway