06.07.2017

OZE - Odnawialne Źródła Energii z udziałem mieszkańców gminy

Zapraszamy na spotkanie ws. Odnawialnych Źródeł Energii, które odbędzie się 13 lipca br. o godz. 17:00 w budynku SP2. Nieprzekraczalny termin składania ankiet wypełnionych przez mieszkańców to 20 lipca br.


Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej prezentacją dotyczącą Odnawialnych Źródeł Energii z udziałem mieszkańców gminy Puszczykowo w ramach działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w ramach WRPO 2014-2020.

Od 06.07.2017r. na stronie internetowej zamieszczony jest regulamin udziału w projekcie wraz z niezbędnymi dokumentami i deklaracją uczestnictwa, które należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie w Biurze Podawczym do 20.07.2017r

Wszelkie pytania dotyczące programu proszę kierować na adres: pytaniaoze@bsce.pl lub oze@puszczykowo.pl

Prezentacja - Puszczykowo

W celu przygotowania przez Gminę Puszczykowo wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie realizacji projektu parasolowego obejmującego zakupu i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020 poniżej znajdują się dokumenty do pobrania:

Regulamin naboru ankiet mieszkańców w ramach projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji przez Gminę Puszczykowo

Załącznik nr 1 - Ankieta wstępna doboru instalacji OZE

Załącznik nr 2 - Deklaracja udziału w projekcie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie „kryteria rekrutacji”


Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway